Filtry Infrared


IR645, IR665, IR695, IR715, IR780, IR830, IR850, IR1000

Filtry Infra Red, służą do fotografowania w podczerwieni (zakresie widma niewidzialnego dla oka), używane są z filmami do podczerwieni. Film do podczerwieni "widzi" całą rozpiętość podczerwieni, a filtry typu IR widzenie to zawężają, pozwalając określić kontrast.W przypadku aparatów cyfrowych, również istnieje możliwości rejestracji w zakresie podczerwieni (z użyciem filtra IR), jednak sam aparat musi posiadać taką fukcję.

Filtry te, odcinają światło widzialne z zachowaniem dużej skali szarości, wzmagają kontrast i przepuszczają podczerwień jedynie powyżej swojej wartości.

Filtry w pierścieniu typu Slim.

IR(RG)645 (#5645) - rejestruje podczerwień w zakresie od 645nm

IR(RG)665 (#5665) - rejestruje podczerwień w zakresie od 665nm

IR(RG)695 (#5695) - rejestruje podczerwień w zakresie od 695nm

IR(RG)715 (#5715) - rejestruje podczerwień w zakresie od 715nm

IR(RG)780 (#5780) - rejestruje podczerwień w zakresie od 780nm

IR(RG)830 (#5830) - rejestruje podczerwień w zakresie od 830nm

IR(RG)850 (#5850) - rejestruje podczerwień w zakresie od 850nm

IR(RG)1000 (#5100) - rejestruje podczerwień w zakresie od 1000nm


    Produkt
    Produkt
    Produkt

Brak plików video.